Vragenlijsten

In het begin en aan het eind van de behandeling vragen wij u een meerkeuze vragenlijst in te vullen over uw klachten. Daarmee kan in kaart worden gebracht of de gesprekken tot een afname van klachten hebben geleid. Aan het eind van de behandeling wordt u ook gevraagd in een korte lijst aan te geven hoe tevreden u bent over de behandeling.

Geheimhouding

(GZ)Psychologen en Psychotherapeuten hebben vanuit hun beroepscode geheimhoudingsplicht ( https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode). Alleen met uw schriftelijke toestemming, kunnen gegevens over u opgevraagd en/of verstrekt worden aan derden. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van de behandeling van kracht.

Samenwerking

Soms is het beter een behandeling medicamenteus te ondersteunen. In die gevallen zal er worden samengewerkt met de huisarts of een psychiater. Het is dan gebruikelijk de behandelingen op elkaar af te stemmen, uiteraard alleen na overleg met u.

Verhindering

Mocht het u om welke reden dan ook niet lukken om te komen op een afspraak, wilt u dit dan s.v.p. minimaal 24 uur van te voren bij ons kenbaar maken. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur kan tot 50% van het consult bij u in rekening gebracht worden. Dit bedrag kunt u niet bij uw zorgverzekeraar in rekening brengen.

Visitatie

Onze praktijk voldoet aan de voorwaarden van de beroepsvereniging door zich eenmaal per vijf jaar te laten visiteren door het NIP en de LVVP.

Klachten

Als u klachten heeft over de therapie kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met de behandelaar zelf bespreken. Wanneer het niet lukt de problemen onderling op te lossen, kunt u contact opnemen met het NIP indien de klacht Litanja Lodder betreft (zie klachtprocedure bij www. psynip.nl). Betreft de klacht Atie van den Ende, kunt u contact opnemen met de LVVP ( www.LVVP.info)