Kosten

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten door uw zorgverzekeraar, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

In overleg met u, zal de huisarts u een verwijzing geven voor

  • basis generalistische geestelijke gezondheidszorg (BG-GGZ): zorg voor mensen met mildere, niet-complexe psychische klachten, waarbij de behandeling vaak kortdurend is en gebonden aan een maximum aantal gesprekken. Er zijn drie trajecten waarvoor u in aanmerking kunt komen: traject kort (3-5 sessies), traject middellang (6-8 sessies) ofwel traject intensief (9 tot ongeveer 13 sessies).
  • specialistische geestelijke gezondheidszorg (S-GGZ), zorg gericht op meer complexe problematiek. De behandeling is meestal dan ook langduriger en is niet aan een maximum verbonden.

Verzekeringen

Wij hebben contracten met alle verzekeraars (pdf). Dit betekent dat u, vanuit uw basisverzekering, recht heeft op volledige vergoeding van de Basis Generalistische GGZ en de Specialistische GGZ door uw zorgverzekeraar in geval van een diagnose volgens de DSM-V. Houdt u wel rekening met uw eventuele eigen risico.

Niet alle psychische klachten worden door de verzekeraars voldoende geacht om gebruik te maken van verzekerde zorg. In deze gevallen (Overig Zorg Product of OZP genoemd), of wanneer u er voor kiest het traject niet via de huisarts aan te gaan maar liever zelf te betalen, is het tarief 70 euro per consult van 50 minuten voor behandeling door onze GZ psycholoog en 90 euro voor behandeling door onze psychotherapeut.